news

Znajdź najsilniejszą sieć Wi-Fi

Wi-Fi Analyzer to darmowa aplikacja na Androida, która pokazuje siłę
sygnału sieci bezprzewodowych. Po jej zainstalowaniu i uruchomieniu, na
wyświetlaczu telefonu ukazuje się wykres. Widać na nim dostępne sieci i
ich „ocenę”, czyli przybliżoną informację o tym, z którego połączenia
korzysta najmniej i najwięcej osób.

Dla zmyłki, najmniej obciążona sieć pokazana jest na wykresie w kolorze
czerwonym. Zielona jest zajęta i lepiej się z nią nie łączyć. To
przypadek – kolor sieci może być za każdym razem inny.

Niestety, aplikacja nie pozwala na natychmiastowe połączenie z wybraną
siecią. Trzeba ją zamknąć, wejść do łączności Wi-Fi w menu Androida i
dopiero tam wybrać sieć. Alternatywnie, można ściągnąć kolejną
aplikację, Wi-Fi Connector Library, która zrobi to za nas. Pochodzi ona
od tego samego dewelopera.

Przydaje się także znać hasło. [Kat Hannaford/giz, Recombu]

podobne treści