internet

Unia Europejska chce zaostrzyć przepisy dotyczące zwalczania terroryzmu w sieci

Po ubiegłorocznej fali ataków terrorystycznych w Europie Zachodniej, organy Unii Europejskiej zabrały się za nowe regulacje, które mają pomóc zwalczać terroryzm. Oczywiście w sieci. Unijne propozycje mają ujrzeć światło dzienne już w przyszłym miesiącu i raczej nie spodobają się one sieciom społecznościowym.

Unia Europejska od jakiegoś już czasu prowadzi prace nad stworzeniem nowych regulacji, które mają na celu usprawnić walkę z treściami ekstremistycznymi rozpowszechnianymi za pomocą Internetu. Nowe propozycje mają zostać przedstawione już we wrześniu, ale, jak donosi serwis The Next Web, raczej nie spodobają się one serwisom społecznościowym. Unijni unijni urzędnicy chcieliby bowiem przerzucić odpowiedzialność za takie treści na serwisy.

Według obecnej wersji propozycji, Facebook, YouTube czy Twitter, ale także mniejsze serwisy miałyby płacić dotkliwe kary finansowe, jeśli wskazane przez unijne organy treści nie byłyby usunięte w ciągu godziny od zgłoszenia. Jest to znaczące zaostrzenie stanowiska w stosunku do marca tego roku, kiedy to unijni urzędnicy domagali się, by sieci społecznościowe usuwały treści terrorystyczne w ciągu godziny od zgłoszenia, jednak bez groźby sankcji finansowej.

Jak twierdzi TNW, proponowane regulacje, jeśli zostaną przyjęte przez Parlament Europejski oraz większość państw członkowskich, będą pierwszymi regulacjami unijnymi, które wprost uznawać będą odpowiedzialność firm technologicznych za treści znajdujące się w ich serwisach.

Zdjęcie: Flickr/jepoirrier

podobne treści