internet

Topniejąca Arktyka może zniszczyć Internet

Topniejące lody Arktyki to zagrożenie nie tylko dla niedźwiedzi polarnych i terenów nadmorskich. Jak się okazuje, podnoszący się poziom morza może zagrozić także Internetowi.

A dokładniej jego kluczowej infrastrukturze sieci, takiej jak połączenia pomiędzy oceanicznymi światłowodami, a infrastrukturą lądową. Jak wynika z raportu przygotowanego przez badaczy z University of Wisconsin-Madison i University of Oregon, krytyczne węzły, połączenia i centra danych, ulokowane w gęsto zaludnionych, nadbrzeżnych obszarach Stanów Zjednoczonych, mogą zostać zatopione w ciągu najbliższych 15 lat.

Prognoza została opracowana na podstawie szczegółowej mapy fizycznej sieci oraz danych amerykańskiej agencji NOAA na temat prognoz podnoszenia się poziomu wody w oceanach.

Na tej podstawie autorzy raportu przewidują, że do roku 2033 ponad 6 tysięcy kilometrów światłowodów, obecnie znajdujących się pod ziemią, zostanie zatopionych. Woda otoczy także ponad tysiąc kluczowych węzłów sieci.

Choć badanie dotyczyło tylko USA, problemy będą odczuwalne na całym świecie. I nie chodzi nawet o to, że inne miejsca będą borykały się z podobnymi problemami, ale raczej o to, że w takich miastach jak Nowy Jork, Miami czy Seattle infrastruktura lądowa Internetu łączy się z przewodami podmorskimi, które z kolei łączą kontynenty.

Większość współczesnej infrastruktury sieci powstawała dwie, trzy dekady temu. Światłowody, zgodnie z ówczesnymi technikami, układane były wzdłuż wybrzeży lub autostrad. Podwyższenie poziomu wody, nawet niewielkie, narazi je na kontakt ze słoną wodą, na który, w przeciwieństwie do kabli oceanicznych, nie są przygotowane i mogą tego nie wytrzymać.

„Większość szkód, które zostaną wyrządzone w ciągu najbliższych 100 lat, zostanie wyrządzonych wcześniej niż później. To odkrycie nas zaskoczyło. Myśleliśmy, że mamy około 50 lat, żeby się na to przygotować. Nie mamy,” mówi Paul Barford z UW-Madison, jeden ze współautorów badania.

Biorąc pod uwagę ilość narażonej na uszkodzenia infrastruktury, znalezienie rozwiązania i odpowiednie przygotowanie infrastruktury sieci staje się więc zadaniem pilnym.

Zdjęcie: Flickr/Christopher.Michel

podobne treści