designnewssztuka

Teatr jednego widza

Połączenie estetyki konfesjonału z nastrojem peep-show. Do środka tego teatru w kształcie budki zmieści się jeden aktor i jeden widz.

Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie atmosfery intymności i rozwój więzi miedzy artystą i widzem. W teatralnej budce dojdzie do „twórczej wymiany w niespotykanej bliskości między aktorem i publicznością.” Lepiej, by ani aktor, ani widz nie zapomniał umyć zębów.

Bilety na pewno będą drogie. Całe przestawienie tylko dla mnie? [Rosa Golijan/giz, Theatre for One, BLDGBLOG]

podobne treści

  • Anonim

    „rozwój więzi między artystą a widzem”… hm, czerwone wnętrze świadczy, że więź będzie na pewno rozwojowa.

  • Anonim

    „rozwój więzi między artystą a widzem”… hm, czerwone wnętrze świadczy, że więź będzie na pewno rozwojowa.