naukanews

Rozwiązanie 80-letniej zagadki fizyki kwantowej

Przełom w fizyce kwantowej. Dzięki możliwości obliczenia energii kinetycznej atomów w metalach i półprzewodnikach, komputery będą mogły od dziś obliczać reakcje testowanych substancji 100,000 razy szybciej.

Badania prowadzone były pod kierownictwem Emily Carter, inżyniera z Uniwersytetu w Princeton. Równanie, które na początku XX wieku napisali Llewellyn Hilleth Thomas i Enrico Fermi służy do obliczania, ile elektronów porusza się w gazie idealnym. Zespół naukowców z Princeton opracował sposób obliczania, jak zastosować to równanie dla prawdziwych, występujących w naturze substancji.

Dzięki nowemu równaniu, komputery będą mogły znacznie szybciej obliczać właściwości substancji, do tego znacznie dokładniej. Zasady fizyki kwantowej wreszcie będzie można wykorzystać w badaniach nad szerszą grupą substancji. Nauka właśnie otrzymała niezły upgrade. [Brian Barrett, Princeton, PopSci]

podobne treści