news

Pozew zbiorowy przeciwko Apple i AT&T

Niektórzy nie poprzestali na narzekaniu na problemy z odbiorem w nowym iPhone 4. Do Sądu Okręgowego w Maryland wpłynął pozew zbiorowy przeciwko producentowi iPhone’a 4 oraz sieci AT&T. Treść pozwu wymienia wiele rzekomych przewinień i zaniedbań ze strony pozwanych, lecz skupia się na problemach z odbiorem:

• Niedochowanie należytej staranności (APPLE i AT&T)
• Błędy w projektowaniu, produkcji i składaniu sprzętu (APPLE)
• Nieudzielenie natychmiastowej naprawy gwarancyjnej (APPLE)
• Niedotrzymanie gwarancji przydatności handlowej (APPLE i AT&T)
• Niezgodność produktu z przeznaczeniem (APPLE i AT&T)
• Wprowadzające w błąd praktyki handlowe (APPLE i AT&T)
• Celowe przeinaczanie informacji (APPLE i AT&T)
• Niedochowanie należytej staranności przy przedstawianiu informacji (APPLE i AT&T)
• Zachowanie w sekrecie istotnej wady produktu przed jego sprzedaniem (APPLE i AT&T)

O kłopotach z zasięgiem w iPhone 4 usłyszeliśmy i pisaliśmy tuż przed oficjalną premierą telefonu. Zdają się wynikać z wadliwej konstrukcji anteny. Apple na razie ogranicza się do instruowania użytkowników, jak najlepiej trzymać telefon.

Pozew złożyła firma adwokacka Ward & Ward P.L.L.C. z upoważnienia Kevina McCaffrey’a, Lindy Wrinn i innych użytkowników iPhone’a 4. [Jesus Diaz/giz]

podobne treści