naukanews

Park Jurajski do poprawki

Naukowcy zorientowali się, że Triceratops, ten dinozaur z trzema rogami, nie był odrębnym gatunkiem. Znalezione skamieliny, na podstawie których wysnuto tezę o istnieniu tych zwierząt, były w istocie śladami po obecności młodych, niewyrośniętych Torozaurów. Nikt wcześniej nie wpadł na to, że w trakcie życia układ kostny stworów zmieniał się w takim stopniu.

John Scannella i Jack Horner z Museum of the Rockies w Montanie są przekonani, że Torosaur i Triceratops to w istocie ten sam gatunek. Uważają, że kiedy Triceratops dojrzewał, jego rogi i kryza kostna stawały się podobne do tych, które można znaleźć u Torosaura. Wyjaśniałoby to, dlaczego nigdy nie znaleziono skamielin młodych Torosaurów. [Casey Chan/giz, New Scientist, BoingBoing]

podobne treści

  • kawik

    Bardzo ciekawe, fascynujące i wręcz nie możliwe do wyobrażenie sobie tak diametralnej zmiany podczas jednego życia.

  • lestat230

    Masz racje i równocześnie trzeba sobie uzmysłowić nadinterpretację i fantazję ludzi i pomyśleć ile naszych teorii to bajki na dobranoc :)