news

Ogniwa słoneczne same się naprawiają

Podobnie jak organiczne komórki roślin, elementy kolektorów słonecznych będą się same odbudowywać. Wszystko dzięki nanorurkom.

Przykład pochodzi od roślin. Wydaje się, że liście drzew wyrastają wiosną i schną dopiero jesienią, tymczasem one przez cały okres wegetacji nieustannie przebudowują struktury białkowe, aby ustrzec się przed destrukcyjnym wpływem promieni słonecznych. W pełnym słońcu proces powtarza się nawet co 45 minut. Naukowcy z MIT postanowili wykorzystać tę obserwację do autonaprawy ogniw słonecznych.

Ogniwa fotoelektrochemiczne wykonano ze struktur białkowych, nanorurek oraz lipidów roślinnych. Kiedy do wypełnionego nimi naczynia wlano substancję powierzchniowo czynną, ogniwa rozpadły się na części składowe. Kiedy substancję usunięto, powiązały się na nowo, tym razem w innym układzie.

Tak samo mogłyby się „przetasowywać” po doznaniu uszkodzenia słonecznego. [Gary Cutlack/giz, PopSci]

podobne treści