news

Neptun kończy właśnie roczek

165 lat temu został odkryty Neptun – najdalsza planeta w Układzie Słonecznym (chyba, że ktoś kocha Plutona i upiera się, że jest planetą). Biorąc pod uwagę, że rok na Neptunie trwa 164,79 lat, to 12 lipca ta planeta będzie obchodzić pierwsze urodziny.

Niebieska planeta jest jedyną, której nie można zobaczyć gołym okiem. Neptun został odkryty w 1846 roku i od tego czasu dopiero 12 lipca skończy swój pierwszy obrót dookoła Słońca. Jeśli się uprzeć, to można założyć, że właśnie wtedy będą jego pierwsze urodziny według lat na tej planecie. Wszystkiego najlepszego! [EarthSky]

podobne treści

  • iforget911

    20 lipca 1933 r. Watykan zawarł konkordat z III Rzeszą Hitlera, oprócz tego podpisano tego samego dnia tajny protokół między III Rzesza a Stolicą Apostolską. Oto fragmenty: „Na wypadek… wprowadzenia powszechnego obowiązku wojskowego zaciąg kapłanów oraz innych członków kleru świeckiego i zakonnego do wojska odbywać się będzie za zgodą Stolicy Apostolskiej w sposób regulowany następującymi zasadami: – studenci kościelnych zakładów filozoficznych i teologicznych przygotowujący się do kapłaństwa są wolni od służby wojskowej i ćwiczeń do niej przygotowujących, z wyjątkiem powszechnej mobilizacji;
    w razie powszechnej mobilizacji duchowni… są wolni od zaciągu;
    Chcesz wiedzieć więcej wejdź na: http://www.ksiegarniaswit.pl/79865-kosciol-a-faszyzm-anatomia-kolaboracji.html