naukanews

Naukowcom udało się uwięzić antymaterię na 16 minut

Dotychczasowy rekord utrzymania antymaterii w pułapce jest 10 tysięcy raz krótszy od osiągniętych niedawno 16 minut. Udało się to naukowcom pracującym w ALPHA pod Genewą. Jak tego dokonali?

Naukowcy próbowali udoskonalić pułapkę magnetyczną, w której przechowywany był antywodór. Dotychczas nie była ona idealna, ponieważ antymateria napotykała w pułapce śladowe ilości innych gazów i natychmiast dochodziło do anihilacji. Naukowcy otwierali wtedy pułapkę po 170 milisekundach, aby przynajmniej zobaczyć anihilację. Nie byli jednak w stanie zaobserwować i zbadać obłoku antymaterii.

Teraz użyli trochę innej metody. Schłodzili antyprotony, które zostały użyte do stworzenia antywodoru, co obniżyło energię antymaterii, jednocześnie zwiększyło szanse na dłuższe przetrzymanie jej w pułapce. Za tym podejściem osiągnęli wynik 16 minut!

Celem doświadczeń jest zbadanie antymaterii – jak się porusza i czy jest np. odbiciem lustrzanym materii. [New Scientist, PopSci]

podobne treści

  • ybt

    tsar niech sie schowa, taka bomba z tej antymaterii bedzie

  • WladimirWladimirowicz

    @ybt: będzie taka bomba, że nie będzie bomby, a potem już nic nie będzie.