fotonewssztuka

Muzeum Erotyczne żąda 2 milionów odszkodowania od fotografa

Popularny fotobloger Thomas Hawk otrzymał pozew, w którym World Erotic
Art Museum
w Miami żąda od niego 2 miliony dolarów odszkodowania za
zdjęcia umieszczone na Flickr. Cóż, Muzeum Sztuki Erotycznej powinno
dbać o reputację.

W pozwie czytamy, że robienie profesjonalnych zdjęć i zdjęć z fleszem jest w muzeum zabronione, o czym – według Hawka – nie informuje żaden napis. Hawk nie uważa, by Flickr był stroną komercyjną. Nie sprzedał żadnego z obrazów i nie zarobił na ich publikacji.

Hawk twierdzi też, że pracownicy muzeum widzieli, że robi zdjęcia i zapytali go tylko, czy zamierza je umieścić w książce. Zadowoliła ich odpowiedź przecząca.

Muzeum zwróciło się do Flickr z prośbą o usunięcie zdjęć. Właścicielka placówki Naomi Wilzig wytłumaczyła pozew przeciwko fotografowi w prosty sposób: „Bo nas okłamał”. Jej zdaniem, Hawk wiedział, że żadne z 334 zdjęć nie powinno się ukazać w Sieci, ponieważ z nieformalnego porozumienia między zwiedzającymi i instytucją wynika, że fotografie mogą służyć tylko do użytku prywatnego.

Zdaniem Wilzig, umieszczenie w Sieci ujęć przestawiających penetrację „zagraża także moralności młodzieży”. Prawnik muzeum poradził jego władzom zagrozić Hawkowi pozwem. Negocjacje trwają. [Thomas Hawk, zdjęcie: Thomas Hawk]

podobne treści