news

Mieszkania ogrzewane pasażerami metra

Remontowany budynek komunalny na paryskiej rue Beaubourg nieopodal
Muzeum Pompidou będzie ogrzewany na dwa sposoby. Konwencjonalny oraz stacyjny.

Paris Habitat, zarządca nieruchomości, wpadł na pomysł, by wykorzystać wysoką temperaturę panującą na pobliskiej stacji metra i za pomocą kanałów wentylacyjnych i kolektorów zbierać ciepło z peronów, by ogrzać 17 mieszkań na górze. Stacja nie będzie wymagała przebudowy, ale mieszkania – owszem. Prace mają się rozpocząć w przyszłym roku.

Ciepło pochodzi z podziemnej maszynerii oraz ciał pasażerów. Jeden człowiek wydziela podczas pobytu na peronie 100W energii. Zważywszy, że ruch w metrze jest ogromny, budynek ogrzewany po części „stacją” może ograniczyć zużycie energii o 30 procent.

Francois Wachnick z Paris Habitat tłumaczy, że rozwiązanie nie zostanie wdrożone w innych miejscach, byłoby bardzo kosztowne. Tylko na stacji Pompidou odpowiednie przewody wentylacyjne już istniały. [Kat Hannaford/giz, Planet Ark, Inhabitat]

podobne treści