naukaWiadomość główna

Łazik Curiosity dostarczył dowodów na istnienie wody na Marsie

Łazik Curiosity znajduje się na Marsie już od ponad roku. W tym czasie zdążył już zebrać i zanalizować wiele wartościowych próbek, które dały naukowcom wgląd w historię Czerwonej Planety. Brakowało tylko jednego – wyraźnego potwierdzenia hipotez dotyczących tego, że na Marsie znajduje się woda. Do dzisiaj.

Nie jest jej co prawda dużo, ale jednak jest. Według wyników badań próbek pobranych przez łazik z krateru Gale, które opublikowane zostały przez naukowców NASA w magazynie Science, marsjańska gleba zawiera około 2 procent wody. Pobrane z gruntu próbki zostały podgrzane wewnątrz instrumentu SAM do 835 stopni Celsjusza a chromatograf przeanalizował skład chemiczny powstałych w ten sposób gazów, identyfikując dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlen oraz właśnie wodę.

Odkrycie jest najlepszym dowodem potwierdzającym istnienie wody na Marsie jakim dysponujemy. Potwierdzenie jej obecności na Czerwonej Planecie zwiększa szanse na to, że kiedyś na tej planecie mogły rozwinąć się mikroorganizmy podobne do ziemskich. Jest to jednocześnie dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują załogowe wyprawy na Marsa – odkrycie oznacza, że przyszli astronauci będą mogli czerpać wodę z marsjańskiego gruntu.

Dwa procent to niewiele, ale oznacza to, że w każdym kilogramie marsjańskiej gleby znajduje się 20 mililitrów wody. Z jednego metra sześciennego gruntu będzie więc można potencjalnie uzyskać nawet 30 litrów wody, którą marsjańscy osadnicy będą mogli wykorzystać do produkcji tlenu, picia czy do uprawy roślin.

„Teraz już wiemy, że na Marsie powinno być obfite, łatwo dostępne źródło wody,” mówi kierująca badaniami Laurie Leshin. „Kiedy wyślemy tam ludzi, powinni oni móc zebrać grunt z powierzchni, ogrzać go trochę i uzyskać wodę.”

podobne treści