newssztuka

Książka z hiperłączami prowadzącymi do innych stron

Znane z Internetu odnośniki są nieobecne w drukowanych książkach. Nawet
jeśli napiszemy „zob. s. 107”, czytelnik musi sam dotrzeć na tę stronę i
znaleźć odpowiedni fragment. Inaczej jest w przypadku tej książki.

Niemiecka designerka Maria Fischer stworzyła książkę „Przemyślenia na temat snów”, w której znalazły się prawdziwe hiperłącza! Odnośnik ma formę nici, która z jednej strony została przyszyta do odniesienia, zaś z drugiej do odpowiedniego miejsca na innej stronie.

Nie sądzę, że nici ułatwiają korzystanie z książki, ale nadają jej bardzo subtelnego charakteru. Celem artystki było oddanie tego, „Jak ulotne są sny”.

This Book Has Real Hyperlinks Sewn With Thread[Fubiz, Laughing Squid]

podobne treści