news

Komórki rakowe można wyłączyć

Zidentyfikowano białko, które pozwala komórkom nowotworowym nieprzerwanie się mnożyć. Odkrycie może się przyczynić do ich uśmiercenia.

Komórki rakowe to mutanty – nie ulegają naturalnemu procesowi powolnej degeneracji i wymierania. Każdy podział kosztuje normalne komórki część sekwencji DNA. Po wielu podziałach telomery DNA są już tak krótkie, że komórka przestaje się dzielić i umiera. Niestety, komórki rakowe wiedzą, jak się dzielić, aby nie uszkadzać telomerów, dzięki czemu teoretycznie mogą trwać w nieskończoność.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Waszyngtonie szukają na to sposobu. Wiemy, że telomeraza to enzym, który przedłuża telomery jednego łańcucha DNA, ale za trwałość drugiego łańcucha odpowiedzialne są różne rodzaje białek. Naukowcy skupili się na jednej z tych protein, zidentyfikowali ją i znaleźli sposób, by ją wytworzyć w warunkach laboratoryjnych. Teraz mogą ją badać, a właściwie szukać sposobu, by zablokować jej działanie.

Gdyby udało się unieszkodliwić zidentyfikowane białko, znaleźlibyśmy sposób, by odebrać DNA komórek rakowych nieśmiertelność. Bardzo ułatwiłoby to walkę z chorobami nowotworowymi. [io9, EMBO
Journal
]

podobne treści

  • CiastekPL

    Zidentyfikowano białko, które czyli komórki nowotworowe „nieśmiertelnymi”

    Bez sensu :/

  • the_tick

    Drugiego akapitu nie rozumiem.
    Komórki rakowe ulegają „procesowi powolnej degeneracji i wymierania”, a potem „Niestety, komórki rakowe wiedzą, jak się dzielić, aby nie uszkadzać telomerów, dzięki czemu teoretycznie mogą trwać w nieskończoność.”