internetWiadomości promowane

ICANN przygotowuje się do wielkiej, absurdalnej loterii

ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ) czyli organ zajmujący się między innymi administracją domen najwyższego poziomu, otworzył w tym roku postępowanie, dzięki któremu pojawiła się możliwość zarejestrowania nowych domen. Wniosków wpłynęło tak dużo, że organizacja zdecydowała się ostatecznie zorganizować losowanie, w wyniku którego określona zostanie kolejność, w jakiej wnioski zostaną rozpatrzone. Ale to nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać.

Do ICANN wpłynęło 1,923 wniosków a rozpatrzenie ich wszystkich zajęłoby organizacji dwa lata. Ponieważ wszystkim wnioskodawcom zależy na czasie, o kolejności rozpatrywania wniosków zdecyduje losowanie.

Co ciekawe ICANN nie może tak po prostu ustawić wniosków w losowej kolejności. Ponieważ ICANN zarejestrowany jest jako kalifornijska organizacja non-profit, zobowiązany jest do przestrzegana miejscowego prawa, które zasadniczo zabrania organizowania loterii i losowań z nagrodami.

ICANN nie może więc po prostu wylosować kolejności rozpatrywania wniosków, ponieważ mogło to by być uznane za korzyść niematerialną dla „zwycięzców”. Może natomiast zorganizować zbiórkę funduszy na własną działalność połączoną z loterią fantową.

„(…) jest to wyjątek od kalifornijskich praw dotyczących loterii (…), który pozwala pewnym organizacjom non-profit (takim jak ICANN) zorganizować loterię z nagrodami, podczas której zbierane są środki na działalność,” czytamy w oświadczeniu wydanym przez organizację.

Tego typu loteria fantowa ma jednak swoje ograniczenia, które, tak jak i cała sytuacja, unoszą się w coraz gęstszych oparach absurdu.

Na przykład losowanie musi odbyć się ręcznie i całkowicie analogowo. Każdy z wnioskodawców musi osobiście, lub przez pełnomocnika, kupić los za 100 dolarów dla każdej z zaproponowanych przez siebie domen.

Samo loteria odbędzie się najprawdopodobniej pomiędzy 4 a 15 grudnia tego roku. Wyniki posłużą zarówno do ustalenia kolejności rozpatrywania wniosków jak również do ustalenia kolejności wdrażania domen, które uzyskają akceptację ICANN.

Tak, instytucja zajmująca się globalnym administrowaniem adresami IP oraz zarządzaniem domenami i serwerami DNS najwyższego poziomu musi zorganizować fizyczną loterię, na którą należy osobiście kupić fizyczny los.

Absurd.

[Computerworld]

podobne treści