internetnews

Graficzne porównanie największych stron w Internecie

Aby dostrzec na tym obrazie wiele z witryn, z których korzystamy, trzeba mu się przyjrzeć bardzo dokładnie. Tylko największe strony z 288.945 najpopularniejszych w Sieci same rzucają się w oczy.

Najlepiej od razu zajrzeć na interaktywną wersję tej grafiki na Nmap, która umożliwia szczegółowe zapoznanie się z tym, kto jest duży, a kto malutki. Ikona danej witryny internetowej na mapie jest tym większa, im większy udział ta strona ma w rynku. Najmniejsze ikony, oznaczające strony z 0,0001 procenta udziału w rynku, mają rozmiar 16×16 pikseli. Google zajmuje 11.936 x 11.936 pikseli, przy czym rozmiar całego obrazu to 37.440 x 37.440.

Innymi słowy, po obejrzeniu całości zapamiętujemy głównie to, że Google to gigant. [Brian Barrett/giz, Nmap, The Daily What]

podobne treści

  • KuglarzSnow

    gdzieś tam jest Pudelek

  • Dawid

    Google można by połączyć z YouTube.