news

Fale dźwiękowe pomocne w leczeniu pacjentów z udarami

Neurolodzy skonstruowali urządzenie wykorzystujące ultradźwięki, które wykorzystuje wiązkę fal dźwiękowych do usuwania przyczyny udarów, czyli skrzepów w mózgu. Nowa technologia leczenia jest nieinwazyjna – nie wymaga operacji ani podawania leków. Znajduje się już w fazie testów.

Lekarz wykonujący zabieg umieszcza wokół głowy pacjenta kilka przetworników, które skupiają ultradźwięki na skrzepie, nie uszkadzając czaszki. Umożliwia to zniszczenie chorej tkanki bez szkody dla pozostałych części ciała. Polskie szpitale czekają! [Rosa Golijan, Technology Review, Pop Sci]

podobne treści