internetnews

Dźwięki modemu wydawane paszczą

Tajemnicze burczenie przechodzące w wysokie, a potem niższe tony i jest! Jestem online. Odgłosy wydawane przez modem analogowy na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Dziś nawet nie zauważamy momentu nawiązywania połączenia z Siecią. Bardzo to wygodne, ale nie tworzy dawnej atmosfery suspensu. Młode pokolenie nigdy nawet nie widziało urządzenia, które kiedyś służyło do łączenia się z Internetem.

Okazuje się jednak, że większość nowojorskich przechodniów doskonale pamięta dźwięki, jakie wydobywały się ze starych modemów. Ba, potrafi je nawet naśladować. Z większym lub mniejszym powodzeniem. [Jesus Diaz/giz]

podobne treści