internetnewsWiadomość główna

451: kod cenzury?

Kody odpowiedzi HTTP nie są czymś szczególnie interesującym. Oczywiście słynny kod błędu 404 może czasem podnieść ciśnienie użytkownikom, ale wszystkie używane dziś odpowiedzi są rzeczami czysto technicznymi. Wraz z wprowadzeniem nowego kodu ten stan rzeczy może się zmienić.

Zadaniem kodu 451 nie jest bowiem informowanie użytkowników o technicznych przeszkodach w realizacji zapytania do serwera. Jego implementacja do standardów sieciowych zaaprobowana została przez Internet Engineering Steering Group (IESG) i ma on w założeniu informować użytkowników o tym, że dane treści są niedostępne nie z powodów technicznych, a prawnych.

Mark Nottingham, szef grupy roboczej Internet Engineering Task Force, wchodzącej w skład IESG, wyjaśnia, że wprowadzenie nowego kodu odpowiedzi świadczącego o niemożności otrzymania odpowiedzi od serwera ze względów prawnych będzie użyteczne. Przede wszystkim dlatego, że użytkownicy, przy pomocy standardowego narzędzia, będą mogli zobaczyć ile w rzeczywistości treści blokowanych jest właśnie z tych względów.

Choć numer kodu odpowiedzi jest oczywistym nawiązaniem do słynnego filmu o nazwie Fahrenheit 451, i choć wyświetlenie go może świadczyć o cenzorowaniu treści przez poszczególne rządy, równie dobrze może być efektem usunięcia danej treści z uwagi na naruszenie praw autorskich.

podobne treści