Giznet.pl

blog tematyczny – ciekawostki, technologie, urzadzenia.

Technologie

Co to CSS?

Co to CSS?

Pomimo że większość użytkowników Internetu przegląda strony internetowe korzystając z przeglądarek, niewielu z nas ma pełne zrozumienie tego, jak działają strony i co wpływa na ich wygląd. Jednak dla programistów webowych język CSS jest niezbędnym narzędziem, które umożliwia tworzenie profesjonalnych i atrakcyjnych serwisów. Szczególnie użyteczne są one w dziedzinie front-end development. W tym artykule przyjrzymy się, co to CSS, jak działa i dlaczego warto go używać.

  • Jak działa i co to CSS?
  • Właściwości języka CSS i jak go dodawać do struktury dokumentu HTML?
  • Dlaczego używać arkuszy CSS?
  • Jak programować strony z użyciem kaskadowych arkuszy stylów?

Jak działa i co to CSS?

Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets) to język używany do określania wyglądu i prezentacji elementów w witrynie. W skrócie, odpowiadając na pytanie, co to CSS, można powiedzieć, że style to zbiór wytycznych dla stron, które określają rozmiar, kolor i położenie poszczególnych jej fragmentów. Jest to doskonałe narzędzie dla programistów, które umożliwia oddzielenie struktury dokumentu od jego prezentacji. Oznacza to, że za pomocą CSS można zdefiniować wiele parametrów, takich jak chociażby:

  • rozmiar czcionki,
  • kolor tła, 
  • wyrównanie elementów na stronie,
  • wygląd marginesów,
  • rodzaj obramowania. 

Arkusz stylów składa się z deklaracji, które można stosować do elementów HTML za pomocą selektorów. Wskazują one na grupy elementów, do których chcemy zastosować określone reguły i właściwości. Dzięki temu można precyzyjnie kontrolować wygląd i formatowanie stron internetowych.

Arkusze CSS mogą być dołączone do pliku HTML na różne sposoby.  Ten język skryptowy umożliwia pisanie kodu CSS w tym samym dokumencie za pomocą tagu <style>. Najpowszechniejszym jednak sposobem jest dołączenie stylów jako załącznika do nagłówka dokumentu przy użyciu tagu <link>. Dzięki temu można zdefiniować wygląd strony bez konieczności powtarzania tych samych instrukcji dla każdej podstrony osobno.

Jedną z głównych zalet stosowania arkuszy stylów jest możliwość zmiany wyglądu serwisu bez konieczności wprowadzania zmian w dokumencie HTML. Dzięki temu można łatwo modyfikować prezentację strony, dodawać nowe elementy i ulepszać jej wygląd. Arkusze stylów pozwalają również na tworzenie responsywnych stron, które dostosowują się do różnych urządzeń i wielkości ekranów.

kod css

Właściwości języka CSS i jak go dodawać do struktury dokumentu HTML?

Przed zrozumieniem, jak działa CSS, warto mieć pewne podstawy dotyczące struktury HTML. Jest on jest językiem znaczników, który służy do definiowania struktury i zawartości serwisu. Składa się z różnych elementów, takich jak nagłówki, paragrafy, obrazy itp. Każdy z tych elementów może mieć swoje własne atrybuty i właściwości.

Selektory w CSS umożliwiają programiście określenie, które elementy na stronie mają zostać dostosowane do określonych reguł. Selektor może odnosić się do elementu HTML na podstawie jego tagu, klasy, identyfikatora lub innych atrybutów. Na przykład, selektor „<p>” odnosi się do wszystkich paragrafów na stronie, a selektor „.klasa” odnosi się do wszystkich elementów z określoną klasą.

Elementy kodu CSS składają się z dwóch części: selektora i deklaracji. Selektor wskazuje, do którego elementu lub grupy elementów mają zostać zastosowane określone reguły. Deklaracja składa się z właściwości i wartości. Właściwość określa, którą cechę elementu chcemy zmienić, na przykład „color” określa kolor tekstu, a wartość określa konkretne ustawienie tej cechy, jak chociażby konkretna barwa tj. „red”. 

Dlaczego używać arkuszy CSS?

Arkusz stylów CSS ma wiele zalet, które sprawiają, że jest niezastąpionym narzędziem dla programistów.

Przede wszystkim, CSS ułatwia tworzenie atrakcyjnego wyglądu strony internetowej. Dzięki różnym właściwościom i możliwościom formatowania, programista może dostosować witrynę do swoich potrzeb i preferencji. Może zmienić kolory, czcionki, wielkości i wiele innych elementów, aby stworzyć spójną i profesjonalną prezentację.

Arkusz stylów wpływa również na układ graficzny strony. Można kontrolować ułożenie elementów, ich odstępy, tło i wiele innych parametrów, aby stworzyć czytelny i estetyczny układ. CSS pozwala także na tworzenie responsywnych stron, które dostosowują się do różnych urządzeń i wielkości ekranów.

Właściwe wykorzystanie arkuszy stylów pozwala również na oddzielenie struktury dokumentu od jego prezentacji. To oznacza, że programista może wprowadzać zmiany w wyglądzie strony, nie naruszając struktury dokumentu HTML. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych witryn, gdzie zmiany mogą być dokonywane na poziomie jednego arkusza stylów, a nie dla każdej podstrony osobno.

Jak programować strony z użyciem kaskadowych arkuszy stylów?

Kodowanie w CSS jest stosunkowo proste, zwłaszcza dla osób mających podstawy programowania.

Aby pisać kod CSS, należy najpierw utworzyć arkusz, który zostanie dołączony do dokumentu HTML. Po utworzeniu pliku można zdefiniować wygląd strony za pomocą różnych reguł i właściwości. Istnieje wiele dostępnych właściwości i wartości, które można używać, aby dostosować wygląd strony, takie jak „color”, „font-family”, „background-color” itp. Warto wypróbować różne kombinacje i eksperymentować, aby uzyskać pożądany efekt.

Ważne jest także zrozumienie sposobu, w jaki CSS współdziała z innymi językami. Style są odpowiedzialne za wygląd i prezentację strony, podczas gdy HTML definiuje jej strukturę i zawartość. JavaScript, inny popularny język programowania, może być również używany w połączeniu z CSS, aby tworzyć interaktywne strony internetowe.

CSS służy do wprowadzania zmian na stronach www. Używa do tego tzw. selektorów, wraz z deklaracjami. Daje to nieskończenie wiele możliwości opisu formy prezentacji elementów na stronie internetowej. Pliki CSS tworzy się w celu odseparowania struktury dokumentu języka znaczników od prezentacji. Zmiany w wyglądzie witryny stają się dzięki temu łatwiejsze, bowiem można to zrobić w jednym arkuszu tj. jednym pliku dla wielu podstron. To znacznie usprawnia projektowanie stron internetowych i ich edytowanie. Ponadto arkusze stylów ułatwiają tworzenie zaawansowanych opisów układu elementów, które wyróżnią serwis na tle konkurencji.

Udostępnij