news

Zobacz układ słoneczny w wersji… geocentrycznej

Piotr Kaczmarek stworzył piękny, animowany wykres porównujący układ
słoneczny w wersji kopernikowskiej i ten, w którym to Ziemia jest w
środku.

Zanim pewien kanonik z Torunia zaczął przekonywać, że w centrum układu planet, do którego należy Ziemia, jest Słońce, wielu astronomów układało skomplikowane układy, w których to Ziemia była w środku. Na przykład Duńczyk Tycho Brahe jeszcze wiele lat po przewrocie kopernikowskim opracował skomplikowane wykresy, w których to dokoła Ziemi obracały się inne planety i Słońce.

Na stronie Digital Orrery autorstwa ​Piotra Kaczmarka możemy zobaczyć dwie wersje: geocentryczną (wg Brahe’a) i heliocentryczną (wg Kopernika). Wykres jest interaktywny, można np. zmieniać daty. [Digital Orrery, Information Aesthetics]

podobne treści