naukanews

Zepsuty neuron

Tak, jak psują się twarde dyski, tak psują się i komórki mózgowe. Neurony pozbawione białka, które umożliwia im tworzenie połączeń z innymi komórkami, są bezużyteczne.

Na filmie zobaczycie dwa neurony. Zdrowy wygląda groźniej, ponieważ wyposażony jest w wypustki, które umożliwią mu łączenie z innymi komórkami nerwowymi i tworzenie synaps. Tymczasem neuron na prawo nie tworzy wypustek, więc nie będzie mógł odbierać, przechowywać, ani wysyłać informacji. Mutant. [MIT, IO9]

podobne treści