news

X3 osiąga prędkość 407 km/h dzięki 15 łopatom

Sikorsky X2 sprawił, że wróciła moda na wiatrakowce. Eurocopter X3 ma dwa dodatkowe silniki turbośmigłowe wyposażone w pięć łopat każdy, oczywiście oprócz głównego wirnika nośnego.

Wiatrakowiec, skonstruowany w 1923 roku przez Juana de la Cierva, był poprzednikiem współczesnego helikoptera. Stanowił połączenie struktury samolotu oraz obracającego się poziomo śmigła, które umożliwiało startowanie i lądowanie z jednego miejsca.

X3 Gyroplane Uses 15 Blades to Race at 253MPH

Połączenie pionowych i poziomych silników było udoskonalane, jak w prototypie Fairey Rotodyne XE521.

X3 Gyroplane Uses 15 Blades to Race at 253MPH

Obecnie producenci statków powietrznych znów zainteresowali się wiatrakowcami. Chcą, by żołnierze i cywile mogli korzystać z szybkiego środka transportu powietrznego, zdolnego lądować na niewielkim skrawku terenu.  Eurocopter X3 ma docelowo (w marcu 2011) osiągać prędkość 220 węzłów, lecz w czasie najbliższej prezentacji, w grudniu, powinien dojść do 180 węzłów.

Producenci tłumaczą, że postawili sobie za cel poprawienie szybkości pionowego startowania i lądowania, nie windując przy tym ceny statku. [Jesus Diaz/giz, Eurocopter, Black Horizon, Telstar Logistics]

podobne treści

  • Dawid Krysiak

    „sprawił że wróciła moda” (???) To ilu innych twórców zainspirował ten śmigłowiec że mówi się o powrocie „mody” (była taka???) Była koncepcja, nie sprawdziła się , skoro się nie upowszechniła…Wrócono do pomysłu, ot co… News fajny, śmigłowiec też…Czepiam się tylko słownictwa, które próbuje jakiś nlp tu uprawiać :D