news

WiFi4EU: darmowe hotspoty mają pojawić się w całej UE

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska osiągnęły wczoraj porozumienie dotyczące inicjatywy o nazwie WiFi4EU. Ma ona na celu stworzenie europejskiej sieci hotspotów dostępnych dla każdego mieszkańca Unii.

W ramach WiFi4EU w miejscach publicznych, centrach miast, parkach czy szpitalach, ma zostać uruchomiona sieć darmowych hotspotów, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Unii. Według Andrusa Ansipa, komisarza do spraw jednolitego rynku cyfrowego i wiceprzewodniczącego KE, celem inicjatywy jest stworzenie w pełni zintegrowanej Europy, w której każdy ma dostęp do wysokiej jakości połączenia z Internetem. Według zapowiedzi przedstawicieli Komisji, WiFi4EU ma przyczynić się także do tego, by w 2020 roku w każdej miejscowości na terenie UE powstanie co najmniej jeden punkt pozwalający na dostęp do darmowego Internetu.

Założenie jest więc ambitne, na razie jednak UE zamierza wyasygnować na realizację inicjatywy WiFi4EU około 120 milionów euro. Kwota ta ma wystarczyć na pokrycie kosztów sprzętu, jak i jego instalacji w 6 do 8 tysięcy gmin.

Pozostaje mieć nadzieję, że inicjatywa WiFi4EU rzeczywiście przyczyni się do zwiększenia dostępności Internetu w Europie. Zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w których zdarza się nadal, że dostęp do Internetu jest utrudniony.

Zdjęcie: Flickr/jepoirrier

podobne treści