newssztuka

Wenus z kabli

Co w epoce WiFi można zrobić ze starymi kablami CAT5? Na przykład wyrzeźbić autoportet, jak ten powyżej. Dzieło nosi tytuł Connected i zostało stworzone przez artystkę Kasey McMahon. Wykonane jest z kabli owiniętych wokół stalowej ramy. Absolutnie przepiękne. [Brian Barrett/giz, Atypical Art, NOTCOT, Geek.com]

podobne treści