internet

Vint Cerf ostrzega przed cyfrowymi „mrocznymi wiekami”

W ciągu ostatnich kilku dekad technologia informatyczna rozwinęła się w niesamowity sposób. I bardzo dobrze. Problem polega na tym, że wkrótce dojedziemy do momentu (w niektórych przypadkach moment ten już nastąpił), w którym nie będziemy mogli skorzystać z wiedzy, jaka została dzięki niej zgromadzona. „Ojciec Internetu” chciałby temu zapobiec.

Wraz z rozwojem technologii nieodzownie pojawia się problem dostępu do starszego medium. Ze średniowiecznymi manuskryptami nie mamy tego problemu, w końcu w tym wypadku dane utrwalane były na pergaminie. Z informacjami zapisanymi w firmie cyfrowej jest już, paradoksalnie, gorzej – nawet jeśli mamy dostęp do ciągu zer i jedynek zawierających konkretne dane archiwalne, dostęp do narzędzi umożliwiających ich odczytanie może być utrudniony. Wbrew pozorom nie jest to sytuacja abstrakcyjna – już dziś danych z wielu formatów nie można odczytać przy pomocy współczesnych komputerów i oprogramowania.

Z problemem tym spotykają się zarówno osoby, które na początku lat 90tych korzystały z polskiego procesora tekstu TAG, jak i agencja NASA, która od dłuższego czasu prowadzi program odzyskiwania zdjęć zapisanych w latach 60tych na taśmach magnetycznych. A Vint Cerf jest przekonany, że z czasem problem będzie tylko narastał, co w perspektywie dekad i stuleci może poskutkować nawet cyfrowymi „mrocznymi wiekami”, w których będziemy co prawda dysponowali zapisaną wiedzą wcześniejszych pokoleń, ale nie będziemy umieli jej odczytać.

W tym celu chciałby on opracować, coś, co nazywa „cyfrowym welinem”, czyli zestawem wszystkiego, co jest potrzebne do odczytania konkretnego pliku. Przykładowo aby otworzyć plik .psd potrzebna jest kopia Photoshopa, ale także Windowsa, sterowników oraz firmware dla poszczególnych urządzeń. Według Cerfa jest to niezbędne, by zagwarantować, że przyszłe pokolenia będą mogły odczytać zapisywane dziś dane.

Zarówno wywiad dla BBC, jak i pełen wykład „ojca Internetu” na ten temat dostępne są poniżej.

Zdjęcie: Flickr/TEDxMidAtlantic

podobne treści