grynews

Uzależniająca gra w odkrywanie słów książki

Kupiliście kiedyś książkę dotyczącą psychologii? Ja tylko jeden podręcznik na studiach. Pamiętam, że tom był bardzo ciężki. Być może popyt na tego typu publikacje byłby większy, gdyby wszyscy wpadali na takie pomysły, jak niejaki Albert-László Barabási.

Jego książka, „Ukryte schematy, które kierują naszymi działaniami” („Bursts: The Hidden Pattern Behind Everything We Do”) stawia tezę, że osobniki ludzkie zachowują się w bardzo przewidywalny sposób. Choć wydawałoby się, że nasze postępowanie jest bardzo chaotyczne i impulsywne.

Zamiast ograniczyć się do publikacji książki, Barabási stworzył z niej uzależniającą grę internetową, Na stronie brsts.com można samemu odgadywać słowa. Każdy gracz domyśla się kolejnych słów, aż cały tekst zostanie
odsłonięty.

Barabási jest bardzo sprytny – zarazem promuje własną książkę i przez grę dowodzi słuszności zawartych w niej tez. Obserwując zachowanie graczy, wyszukuje w nim prawidłowości. Książka ukazuje się dzisiaj, ale jeśli nie zamierzacie jej nabyć, możecie wziąć udział w grze. [Rosa Golijan/giz, Bursts]

podobne treści