designnews

Uwięzieni w niebie

Jak uniemożliwić więźniom ucieczkę? Najlepiej za pomocą bariery naturalnej, czego przykładem było otoczone wodą Alcatraz. Nowy pomysł to umieszczenie więzienia tak wysoko, by można z niego było tylko… spaść.

Pomysł wygrał konkurs Evolvo Magazine na projekt wieżowca. Sławę ma zapewnioną, lecz jest mało prawdopodobne, że wkrótce zobaczymy tego rodzaju więzienie. Więźniów, strażników i potrzebne przedmioty będą wynosić na górę specjalne windy.

Najprędzej zobaczymy taki zakład penitencjarny w filmie science fiction. [DesignBoom]

podobne treści