internetportale społecznościowe

Unia Europejska: serwisy społecznościowe nie dla nastolatków?

Denerwuje cię obecność „gimbazy” w serwisach społecznościowych? Na szczęście jest Unia Europejska, która postanowiła uregulować również i takie znaczące zagadnienie, jak obecność nastolatków w mediach społecznościowych.

Jak donosi Financial Times, niedawno ustalono treść rozporządzenia, które ma uregulować zagadnienie obecności w sieci dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia. Na mocy przepisów, które mają zacząć obowiązywać od roku 2018, osoby takie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady mają być zapisy, które pozwolą poszczególnym krajom UE w szczególnych wypadkach obniżyć granicę tego wieku do 13 lat. Za takim rozwiązaniem lobbować miał podobno Facebook, którego duża część użytkowników jest właśnie w tym wieku.

Za weryfikację wieku użytkowników odpowiedzialne mają być same serwisy, nie nałożono jednak na nie odgórnie sposobu, w jaki mają to robić. Można więc niestety zakładać, że pojawi się konieczność albo przesłania skanu dokumentu tożsamości, albo na przykład przypisania do swojego profilu karty kredytowej. Za nieprzystosowanie się do nowych zasad na serwisy społecznościowe będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości do nawet 4 procent ich obrotu.

Zdjęcie: Flickr/jepoirrier

podobne treści