newssztuka

Topniejące żarówki na pomoc Ziemi

Do stworzenia tych rozpuszczających się imitacji żarówek skłoniła Keita
Ogawę troska o naszą zieloną planetę oraz roztopienie swojego telefonu
komórkowego pod wpływem ciepła bijącego od żarówki (już prawdziwej).

Tak się zastanawiam: czy namawianie do ekologii poprzez tworzenie (i
sprzedawanie) nieprzyjaznych środowisku naturalnemu gadżetów jest dobrym
pomysłem, czy tylko niepotrzebnie się czepiam? [Kat Hannaford/giz, Yanko Design]

podobne treści