naukanews

Telewizja ogłupia

Można to zaobserwować na własnym przykładzie właściwie do dzień. Naukowcy zbadali jednak dzieci i nastolatki. ​Maluchy, które oglądały więcej telewizji, gorzej się uczyły, mniej zdrowo
jadły i częściej stawały się ofiarami przemocy w szkole.

Kanadyjscy naukowcy przyjrzeli się nawykom 1.314 dzieci urodzonych 12-13 lat temu. Rodzicom zadano pytania dotyczące tego, ile godzin dzieci spędzały przed telewizorem w wieku 29-53 miesięcy. Nauczyciele oceniali zdolności naukowe, społeczne i nawyki zdrowotne tych samych dzieci w wieku lat 10. Średnia godzin spędzanych przez ekranem telewizora wyniosła w badanej grupie 8,8 godzin tygodniowo w wieku 2,5 roku i 14,8 godzin w wieku lat 4.

Każda dodatkowa godzina spędzana w młodym wieku przez telewizorem oznaczała, że w szkole dziecko będzie osiągać 6% gorsze wyniki w matematyce (ale nie w czytaniu), 7% mniejsze skupienie na lekcji oraz 10% większe prawdopodobieństwo, że dziecko stanie się później ofiarą przemocy z rąk rówieśników. Oglądanie telewizji wpływało tez na częstsze spożywanie przez dzieci „śmieciowego” jedzenia.

Specjaliści wyjaśniają, że okres przedszkolny to czas, gdy mózg rozwija się bardo szybko i najlepiej, by zamiast oglądania telewizji dzieci zajmowały się czynnościami bardziej rozwojowymi. Szkody powstałe w wyniku zmarnowania tego „okienka rozwojowego” są nieodwracalne.

Na szczęście w późniejszym wieku mózg nie rozwija się już w takim tempie i zidiocenie ma postać wtórną i łagodniejszą. Tak mi się przynajmniej wydaje.

[Independent]

podobne treści

  • Anonim

    eee… a jak ktoś pracuje w TV, to co wtedy ojoj, chyba nie jest dobrze… :)

  • Anna Piwnicka

    Nie, to zupełnie inne zagadnienie ;)

  • hahawe

    To jak dziecko ogląda jakieś transmisje z uczelni *jest taki jeden program) to chyba wskaźnik ogłupiania byłby stały 0 robi się głupsze od tv i mądrzeje od wiedzy :)