news

Tak będzie wyglądał „elektroniczny” dowód osobisty

Niedawno pisaliśmy o tym, że rząd przygotowuje nowe dowody osobiste, które wyposażone będą w chipy z warstwą elektroniczną. Teraz MSWiA ujawniło wzór tego dokumentu.

Na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) pojawił się komunikat o przesłaniu do konsultacji międzyresortowych rozporządzenia dotyczącego wzoru graficznego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Wraz z nim opublikowano wygląd planowanego dokumentu.

Najważniejszą zmianą jest oczywiście dodanie do dowodu chipu z warstwą elektroniczną, na którym zapisane będą dane posiadacza wraz z jego fotografią w formacie spełniającym wytyczne Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu nowy dowód osobisty będzie spełniał warunki dokumentu podróży. Osoby pełnoletnie będą też mogły skorzystać z zapisanego na chipie profilu osobistego, który funkcjonować ma jak podpis elektroniczny. To jednak nie wszystkie zmiany. Jak widać, nowy wzór zmienia też umiejscowienie danych widocznych na dowodzie.

Jak podaje MSWiA, na awersie nowego dowodu znajdą się: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo posiadacza, numer dowodu oraz termin ważności. Oprócz tego znajdziemy też nowość, w postaci numeru CAN, który, tu cytuję ministerstwo „zapewnia nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart”. W jaki konkretnie sposób ma to działać (ani od czego skrótem jest CAN) ministerstwo niestety nie raczyło wyjaśnić.

Rewers nowego dowodu zawierać będzie z kolei numer PESEL, miejsce urodzenia oraz nazwisko rodowe posiadacza, imiona jego rodziców, datę wydania, organ wydający oraz numer dowodu. Nowe dowody osobiste będą wydawane od marca przyszłego roku, ale dotychczasowe zachowają ważność do upływu terminów na nich określonych. Jak będzie się on prezentował nowy dowód, możecie zobaczyć poniżej.

podobne treści