newssztuka

Sztuka pełna napięcia

Rzeźby Dana Graybera to maszyny, których jedyną funkcją jest utrzymanie
się w pozycji pionowej. Świetnie sobie z tym zadaniem radzą.

BLDG Blog opisuje te linowo-sprężynowe rzeźby, które wkrótce pojawią się na wystawie w kalifornijskim Oakland. Czytamy m.in. „Dan Grayber odsuwa maszynerię od jej zwykłej roli zaspokajania ludzkich potrzeb i wprowadza na ścieżkę samowystarczalności. Jego miniobiekty koncentrują się na podtrzymywaniu samych siebie”. Są kwintesencją autarchii i jednocześnie wielkim paradoksem – mierzą się z problemem, który stwarzają same.

The Beauty of Tension

Czujecie to napięcie i powiew możliwej katastrofy? [Dan Grayber, BLDG Blog]

podobne treści