news

Światowy Dzień Pokoju

Organizacja Peace One Day, przy wsparciu Skype, uruchomiła pierwsze interaktywne źródło zasobów edukacyjnych, przeznaczone dla nauczycieli i uczniów, w formacie internetowego podręcznika. Jest on bezpłatny, a jego udostępnienie ma na celu zachęcenie uczniów do promowania idei pokoju nie tylko pośród lokalnej społeczności, ale także na całym świecie. Materiały zostały przygotowane w sześciu oficjalnych językach Organizacji Narodów Zjednoczonych: angielskim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim, arabskim i chińskim (mandaryńskim). 

Global Education Resource zostało opracowane z myślą o przygotowaniu lekcji dla młodzieży w wieku 12-18 lat. 

Głównym Celem Peace One Day jest zapewnienie materiałów źródłowych dla każdej szkoły na świecie, dzięki czemu łatwiejsze będzie zmotywowanie młodego pokolenia, tak, aby stało się ono siłą umożliwiającą zrealizowanie wizji zjednoczonego i zrównoważonego świata. Tylko w Wielkiej Brytanii i USA z zasobów Global Education Resource korzysta obecnie ponad 5000 nauczycieli. Najnowsze opracowanie tego kompendium wiedzy zawiera 13 lekcji, które pozwalają młodym ludziom zgłębiać rozmaite zagadnienia, takie jak współpraca międzykulturowa, społeczeństwo globalne, eliminacja przemocy oraz powiązania między zrównoważonym rozwojem państw a pokojem.

Global Education Resource zawiera również lekcję pt. „Współpraca Międzykulturowa”, w ramach której uczniowie mogą dzielić się pomysłami i refleksjami dotyczącymi tematu pokoju ze swoimi kolegami z całego świata, rozmawiając z nimi twarzą w twarz za pośrednictwem komunikatora Skype i usługi video. Dzięki Skype młodzi ludzie wszelkich narodowości mogą wymieniać się rzeczywistymi doświadczeniami i omawiać pomysły, poznając przy okazji różne kultury i poszerzając swoją wiedzę o świecie. Tematy pozostałych lekcji to między innymi: „Jeden Dzień – Jeden Cel”, podczas której uczniowie zgłębiają ideę jednoczącego wpływu sportu, „Jednoczenie Narodów” – młodzież uczy się o roli Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz „Wielcy rozjemcy tacy jak My”, która pozwala uczniom zastanowić się nad własnymi zdolnościami negocjacyjnymi oraz swoimi możliwościami wprowadzania zmian. 

Peace One Day to ogólnoświatowy ruch, który co roku 21 września, w przypadający wtedy Międzynarodowy Dzień Pokoju ONZ, nawołuje do zawieszenia broni i rezygnacji z przemocy. Global Education Resource to projekt, który osiągnie swoją kulminację 21 września, mając na celu zachęcanie uczniów do podjęcia działań związanych z Dniem Pokoju.

„Mamy nadzieję, że Global Education Resource będzie inspirować nauczycieli i uczniów i zapewni im możliwości przyłączenia się do nas, podejmując wyzwanie, którego celem jest umocnienie roli Dnia Pokoju” – powiedział Jeremy Gilley, brytyjski twórca filmów dokumentalnych i założyciel Peace One Day. – „Nigdy wcześniej w naszej historii tak rozpaczliwie nie potrzebowaliśmy poczucia jedności, ale też nigdy wcześniej nie mieliśmy na swoje usługi technologii, która pozwalałaby nam na jej osiągnięcie”.

Skype został wybrany przez Peace One Day jako ogólnoświatowy komunikator video. Pracując wspólnie, jako partnerzy, obie organizacje mają nadzieję wspierać się nawzajem w drodze do osiągania swoich głównych założeń. Celem Peace One Day jest dotarcie do trzech miliardów ludzi na całym świecie z ideą Dnia Pokoju do 21 września 2012. Ludzi, którzy chcą działać na rzecz pokoju, niezależnie od ich wieku, rasy, narodowości, wyznawanej religii czy płci. Celem Skype jest usunięcie barier w komunikacji pomiędzy ludźmi na całym świecie, tak aby mogli oni w łatwy sposób nawiązywać kontakty.

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy wspierać organizację Peace One Day w jej misji mającej na celu jednoczenie dzieci z całego świata oraz przekazywanie im wiedzy o wartości pokoju i tolerancji pomiędzy narodami” – powiedział Josh Silverman, CEO Skype. – “Pragniemy zachęcić większą liczbę szkół do łączenia się za pośrednictwem Skype video i zaangażowania się w pomoc organizacji Peace One Day w dążeniu do celu, by Global Education Resource było wykorzystywane we wszystkich 192 krajach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

Dostęp do Global Education Resource można uzyskać, rejestrując się z pośrednictwem strony Peace One Day poświeconej edukacji, która znajduje się pod adresem: http://www.peaceoneday.org/en/education
* * * * *
Informacje dla wydawców:   Zasoby zawierają 13 krótkich filmów wideo, w których biorą udział następujące osoby: 

– Ban Ki-Moon, Sekretarz Generalny ONZ 

– Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ w latach 1997-2006
– Mary Robinson, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w latach 1997-2002
– Mairead Maguire, Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla 
O Peace One Day Jeremy Gilley to twórca filmowy i były aktor, który w późnych latach dziewięćdziesiątych skoncentrował się na pytaniach dotyczących fundamentalnej natury ludzkiej oraz na problemie pokoju. Postanowił zgłębiać te kwestie, tworząc film dokumentalny mający na celu ustanowienie dorocznego dnia zawieszenia broni i rezygnacji z przemocy. W 1999 roku Jeremy założył Peace One Day, organizację non-profit, a już w roku 2001 wysiłki Peace One Day zostały nagrodzone, gdy państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły pierwszy w historii Światowy Dzień Pokoju, przypadający na 21 września.  

W 2007 roku ponad 100 milionów ludzi w 192 krajach aktywnie świętowało Dzień Pokoju (źródło danych: ONZ). W 14 krajach prowadzono inicjatywy związane z ratowaniem życia, a tylko w samym Afganistanie realizowano 80 różnych akcji; Dzień Pokoju został tam wykorzystany do zapewnienia warunków, w których mogły zostać bezpieczne przeprowadzone szczepienia przeciw polio. Przez trzy kolejne lata (2007/8/9), dzięki porozumieniom zawartym w związku z Dniem Pokoju przez wszystkie grupy działające w regionie, udało się zaszczepić łącznie ponad 4 miliony dzieci. Peace One Day pracuje nad tym, aby Światowy Dzien Pokoju stał się dorocznym dniem światowej jedności i międzykulturowej współpracy. Celem projektu jest dotarcie z przesłaniem Dnia Pokoju do 3 miliardów ludzi do września 2012 poprzez edukację, sport, muzykę, film oraz nannowsze rozwiązania technologiczne.

Aby dowiedzieć się, jak możesz pomóc, wejdź na stronę www.peaceoneday.org 

podobne treści

  • KuglarzSnow

    jaki dzień pokoju, kiedy na świecie nie ma pokoju :-(( ? i chyba ne będzie