news

Studenci rozbili satelitę NASA

NASA poprosiła uczniów z Uniwersytetu Kolorado o pomoc w zniszczeniu satelity. ICESat
(Ice, Cloud and Land Elevation) przestała działać po siedmiu latach pracy i nie sposób było restartować jej aparatury pomiarowej. ICESat zbierała informacje o grubości powłoki lodowej w różnych częściach Ziemi oraz o dryfujących bryłach lodu, lecz z niewiadomego powodu stała się bezużyteczna. Naukowcy zadecydowali o jej zniszczeniu.

Studenci mieli do wykonania niezwykłe, ale i bardzo trudne zadanie. Musieli znaleźć sposób, by wykorzystać ostatni zbiornik paliwa satelity, by naprowadzić ją nad Morze Barentsa i skłonić do wejścia w atmosferę ziemską. Zespół złożony ze studentów i naukowców opracował polecenie dla satelity, która 30 sierpnia została sprowadzona na Ziemię. Obiekt spalił w atmosferze 90 procent masy zanim trafił do wody.

Darrin Osborne z NASA odpowiedzialny za ICESat mówi, że studenci pracowali niezwykle ciężko. Musieli dokonywać obliczeń, by ustalić, gdzie znajduje się satelita i przewidywać tor lotu. Pracowali siedem dni w tygodniu, dopóki plan zniszczenia ICESat był gotowy. Wcześniej wzięli udział w 10-tygodniowym szkoleniu. To wszystko w wakacje.

Było warto: operacja zakończyła się sukcesem, a studenci mogą się teraz chwalić tym, że rozbili satelitę NASA na zlecenie NASA. [Casey Chan/giz, Colorado University, Pop Sci]

podobne treści

  • adres

    „Satelita” w języku polskim jest rodzaju męskiego, czcigodna redakcjo…

  • maiikeru

    – „Rozbiłem satelitę NASA” – nie wiem, czy to brzmi dobrze w CV ;p