design

Strzałki w roli klamek ułatwią otwieranie drzwi

Pchnąć czy pociągnąć? Ze szklanymi drzwiami w centrach handlowych nigdy nic nie wiadomo, ponieważ zazwyczaj wyglądają tak samo z obydwu stron.

Dlatego w wielu miejscach przydałyby się klamki z jednej strony uformowane na kształt strzałki. Wskazuje ona kierunek, w którym otwierają się drzwi. Daje to szansę, że nigdy nie wywołamy uśmiechu na twarzy otoczenia, ciągnąc drzwi, które trzeba pchać.

Eun Ah Kim, Jinhyuk Rho i Maria Rho zaprojektowali wzór klamek Arrow Door Handle i prezentują go jako koncepcję, której nikt jeszcze nie zdecydował się wcielić w życie.

Jak sądzicie, byłoby warto? Czy fakt, że kształt klamki wskazuje kierunek, wcale nie jest oczywisty? [Yanko Design, Dornob]

podobne treści