naukaWiadomość główna

Stare mapy naniesione na Mapy Google

W ciągu ostatnich stuleci zarys kontynentów pozostał niezmieniony, lecz olbrzymim przeobrażeniom uległy nie tylko nazwy i granice państw, ale i wygląd map. Dlatego tak ciekawie ogląda się stronę pełną kolaży historycznych map oraz aktualnych obrazów z Map Google.

Zestawienia łączą mapy ze zbioru Cartography Associates, kalifornijskiej instytucji udostępniającej obszerne archiwum starych map, oraz najnowsze zdjęcia satelitarne dostępne w serwisie Google. Obecnie na mapę świata nałożono 120 map z lat 1680-1930.

Zestawienia stanowią przede wszystkim arcyciekawą lekcję historii, ale i dają pojęcie o rozwoju kartografii.

Jeśli w ramach projektu na stronie pojawi się więcej starych map, być może będzie tam też więcej informacji o naszym regionie. [BuzzFeed]

podobne treści