news

Skromne i surowe piękno prasy drukarskiej

Dobór czcionki, przygotowanie matrycy, dobór koloru, drukowanie – gdy te
czynności nie są zautomatyzowane, zyskują niezwykły urok, ale są
niesamowicie pracochłonne.

Pokazuje to świetnie filmik nowojorskiej graficzki Naomie Ross, która obsługę prasy wymienia wśród swoich licznych zdolności. [Naomie Ross, NotCot]

podobne treści