wtf

Saudyjscy meżczyźni otrzymają sms informujący o tym, że ich kobieta opuszcza kraj

Dzięki technologii można zrobić wiele dobrego ale można też osiągnąć zgoła odmienne rezultaty. Zaimplementowany ostatnio w Arabii Saudyjskiej system smsowych powiadomień należy raczej do tej drugiej kategorii.

Arabia Saudyjska jest jednym z nielicznych krajów, które są jeszcze monarchiami absolutnymi. Podstawą porządku społecznego jest islamskie prawo szariatu, dzięki czemu nieposłuszeństwo można karać śmiercią, chłostą lub torturami. Ale kraj ten posiada też jedne z największych na świecie zasobów ropy naftowej, a co za tym idzie, środki oraz technologie, które pozwalają wprowadzić w życie najdziwniejsze projekty.

Na przykład projekt monitoringu kobiet, które mogłyby, teoretycznie, wyjechać za granicę. Jeśli już coś takiego się stanie, co wcale nie jest takie oczywiste, saudyjski mężczyzna otrzyma powiadomienie o tym fakcie smsem, nawet jeśli kobieta podróżuje razem z nim.

Sam wyjazd nie jest prosty. Zanim służby graniczne wypuszczą kobietę z kraju, musi ona przedstawić pisemne pozwolenie na wyjazd wydane przez swojego męża lub opiekuna. Potwierdzenie smsem służyć ma chyba sprawdzeniu czy kobieta nie podrobiła pozwolenia żeby uciec z tego raju na ziemi. Co ciekawe, cały program wprowadzany jest przez saudyjski rząd, jako element modernizacji i cyfryzacji kraju…

[The Guardian via FastCo]

podobne treści