news

Ruchome domy

Czy chcielibyście po jednym naciśnięciu guzika i zaledwie 6 minutach zmienić widok za oknem swojego domu? Londyńskie biuro dRMM postanowiło zbudować dom, który nie jest jedynie statyczną bryłą. Tak zwany Sliding House ma ruchomą fasadę i może zmieniać kształt, dostosowując się do potrzeb mieszkańców. Dom powstał we wschodniej Anglii w Suffolk, waży 50 ton i porusza się po szynach zasilanych silnikami elektrycznymi ładowanymi z paneli słonecznych. Wykonano  go z modrzewia, stali, szkła i elementów gumowych. Sami zobaczcie tę mieszkalną maszynę:

Pierwsze realizacje przesuwania budynków miały miejsce w drugiej połowie XIX wieku, na terenie Rosji, USA i Francji . Szybki rozwój tej techniki związany był z wielką przebudową Moskwy, która rozpoczęła się w 1936 roku. W ciągu 5 lat przesunięto tam aż 22 dwie budowle. Powstała nowa gałąź techniki dysponująca specjalistycznymi urządzeniami, które zaoszczędziły  czas, siłę ludzką oraz materiały budowlane.

Did You Know That You Can Move Entire Brick Buildings?

Did You Know That You Can Move Entire Brick Buildings?

Did You Know That You Can Move Entire Brick Buildings?

A jak to było w Polsce? Do lat 60-tych problem translokacji budynków
ograniczał się jedynie do drewnianych domów. W trakcie przebudowy ulicy
Grochowskiej 1961 roku przesunięto dwie cenne, powojenne rogatki ( z
pierwszej połowy XIX wieku). Obie rogatki przetrwały dwie wojny w stanie
niemal nienaruszonym, stając się cennymi zabytkami zrujnowanej
Warszawy. Po dokonaniu analizy ekonomicznej uznano, że zamiast
rozebrania ich, należy je przesunąć. Operacja ta okazała się zbyt
kosztowna i udało się przesunąć tylko jedną z nich. Drugą, przesunięto
na odległość 7,86 metra, dopiero w 2001 roku

Jak przesunąć
całą budowlę w całości? Budynek zostaje opasany stalową konstrukcją,
która zapobiega uszkodzeniom i pęknięciom ścian. Fundamenty zostają
podcięte i odsłonięte, a pod całym budynkiem umieszcza się  stalowe
rusztowanie i konstrukcję z belek wtopionych w ściany. Odcina się go od
fundamentów i zawiesza na niezależnej konstrukcji pomocniczych
fundamentów. Układane jest torowisko i zamocowuje się specjalne wałki do
toczenia oraz siłowniki.

Kolejna taka operacja w Polsce miała
miejsce również w latach 60-tych, w Alei Solidarności, kiedy to
przesunięto kościół Karmelitów o 21 metry. Ciężar kościoła wynosił około
6.800 ton. Budynek o długości 33 metry i szerokości 22 metry wymagał
niezwykle dokładnego  i czasochłonnego przygotowania. Przesunięcie
trwało zaledwie 227 minut przy prędkości 93 milimetra na minutę.
Operacja zakończyła się pełnym sukcesem i kościół posadowiono już na
nowych fundamentach.

W 1970 roku przesunięto również pałac
Lubomirskich
, który wymagał obrócenia o kąt 74°, w celu
architektonicznego zamknięcia tzw.Osi Saskiej- historycznej osi
urbanistycznej przebiegającej przez Ogród
Sask
i.

Rozbieranie budynków zabytkowych w celu ich
przemieszczenia jest metodą przestarzałą. Teraz, dzięki nowoczesnej
technice, przesunięcie budowli pozwala zachować jej autentyczny stan. [Jesus Diaz/giz, English Russia]

podobne treści

  • Wojciech Maj

    „szerokości 22 metry”, „prędkości 93 milimetra”, „trwało 227 minuty”, Jezus Maria…

  • monajola

    trudno w to uwierzyć, fakt…

  • Jarek Zymni

    Niesamowite.