news

Rozwiązanie BP może rozsadzić dno Oceanu i zafundować nam czekoladowy deszcz

Optymizm odnośnie nowej kopuły, która zamknęła wyciek ropy do Zatoki Meksykańskiej, maskuje wielką niewiadomą. Nie mamy pojęcia, czy mierzący trzy kilometry pod powierzchnią oceanu odwiert jest szczelny. Jeśli nie jest, zamknięcie kopuły może skutkować jeszcze gorszą katastrofą.

Zamknięcie ujścia ropy spowoduje kumulację ciśnienia, które może rozsadzić warstwy ziemi otaczające odwiert. Bynajmniej nie otacza go bowiem lita skała.

Nic więc dziwnego, że koncern BP zdecydował się na dwudniowe testy ciśnienia w miejscu wycieku. Mogą dostarczyć informacji o szczelności odwiertu. [Kyle VanHemert/giz, Treehugger]

podobne treści