video

Riding Light czyli podróż fotonu przez fragment Układu Słonecznego

Wszechświat jest duży. Tak duży, że choć możemy wyznaczyć rozmiary galaktyk na setki tysięcy lat świetlnych i tak ich wielkość jest całkowicie abstrakcyjna dla mieszkańców Ziemi. Nawet odległości pomiędzy poszczególnymi ciałami Układu Słonecznego są trudne do wyobrażenia. Pewnym ułatwieniem może być jednak powyższa animacja.

Prędkość światła w próżni wynosi w przybliżeniu 300 tysięcy km/s. Pomimo tego foton, po opuszczeniu korony Słońca, potrzebuje ponad trzech minut na dotarcie do Merkurego. Dotarcie do Jowisza zajmuje mu jakieś 45 minut. A pewne pojęcie na temat skali tej podróży daje animacja wykonana przez Alphonse’a Swineharta.

Nie jest ona co prawda absolutnie dokładna z naukowego punktu widzenia (nie bierze pod uwagę tego, że świat wygląda trochę inaczej jeśli obserwator porusza się z prędkością światła), ale dobrze oddaje to, jak ogromny jest sam Układ Słoneczny.

podobne treści