news

Rada Ministrów za „programem otwierania danych publicznych”

Nieczęsto zdarza się, że nasze państwo chce się z nami czymś dzielić. Tym większym zaskoczeniem jest to, że wczoraj Rada Ministrów, na wniosek Ministerstwa Cyfryzacji, przyjęła uchwałę, dzięki której uruchomiony został „program otwierania danych publicznych”.

Celem programu jest oczywiście zwiększenie dostępności danych wytwarzanych przez polską administrację. Ma to odbywać się między innymi za pośrednictwem działającego już od dłuższego czasu portalu danepubliczne.gov.pl, który już niebawem ma wzbogacić się o nowe zbiory danych. Ale nie tylko. Ministerstwo obiecuje, że będą one udostępniane w formacie sprzyjającym ponownemu ich wykorzystaniu, a dostęp do nich będzie można uzyskać także za pośrednictwem przygotowywanego API.

Ministerstwo ma nadzieję, że program zaowocuje powstaniem innowacyjnych produktów wykorzystujących dane gromadzone przez podmioty publiczne, co przełoży się na korzyści dla obywateli i zwiększenie miejsc pracy. W tym kontekście przytaczany jest przykład Londynu, w którym w oparciu o bazę danych z samej tylko komunikacji miejskiej powstało około 500 aplikacji, których producenci zatrudniają około pięciu tysięcy osób.

Założenia są więc szczytne i trudno się z nimi nie zgodzić. Na razie jednak brak szczegółów, a zapowiedź tego, że program realizować będą „organy administracji rządowej i kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych” nie napawa szczególnym optymizmem jeśli chodzi o jego wdrożenie. Ale może zostaniemy pozytywnie zaskoczeni.

Zdjęcie: Flickr/Kancelaria Premiera

podobne treści