gry

Przypominająca Scrabble gra obywa sie bez planszy

Gracze w 3DX Word Game w ogóle nie potrzebują planszy wyznaczającej miejsca, gdzie mogą układać nowe słowa. Klocki – puzzle z literami przyczepiają się bowiem jeden do drugiego i nie ma przeszkód, by nie ustawiać ich pionowo lub w kilku płaszczyznach.

Zapewne by ustrzec się przed oskarżeniami o plagiatowanie Scrabble, 3DX ma bardzo niejasno sformułowane zasady i kilka propozycji liczenia punktów. Przy braku planszy, brak też bonusowych pól, więc tylko od graczy zależy, czy nie postanowią przyznawać sobie punktów liczonych w milionach.

Można też wprowadzić zasadę, że po dodaniu nowego słowa konstrukcja nadal musi ustać.

3D Scrabble Toy Is Not For Weak-Minded Wordsmiths

Cena 3DX wynosi 30 dolarów. [ThinkGeek]

podobne treści