newssztuka

Przechodnie są jak owce

„Artysta multimedialny” (cokolwiek to oznacza) Rune Madsen postanowił sprawdzić, czy uda mu się
wpłynąć na kierunek marszu przechodniów za pomocą słupków i lin.
Okazało się nawet, że to bardzo łatwe, choć znalazło się kilka jednostek, które starały się wyłamać. Nic dziwnego, z czasem Madsen stworzył tor przeszkód.

Artysta miał ochotę urozmaicić pasywne zazwyczaj zajęcie, jakim jest przyglądanie się przechodniom. Przy okazji udowodnił, że idący chodnikiem bezrefleksyjne przyjmują polecenia osoby kierującej ruchem. Sztuka powinna się wiec udać na każdym chodniku, tylko w Polsce więcej osób będzie przeskakiwać przez barierkę. Mam nadzieję. [RuneMadsen, Laughing Squid]

podobne treści

  • Jakub Żabiński

    Dziwne, że go nie aresztowali za to kierowanie ruchem.

  • Vrixx

    kolejny „artysta”, w …. kopany.