news

Pornograficzne zamieszanie w fundacji Wikimedia

W Wikimedii – fundacji opiekującej się Wikipedią – pojawiło się wielkie zamieszanie. Wszystko przez czystkę, jakiej dokonał jeden z jej fundatorów, Jimmy Wales. Samowolnie usunął materiały z Wikimedia Commons, które uznał za pornograficzne.

Czystka była rezultatem śledztwa telewizji FOX News. W jego trakcie dziennikarze odkryli na serwerach Wikimedii znaczne ilości materiałów pornograficznych. Wkrótce obraźliwe materiały zaczęły znikać.

I tu leży problem. Metoda cichego kasowania pornografii, zastosowana przez Walesa, nie spodobała się wielu redaktorom z kręgów organizacji. Niektórzy nie widzieli w materiałach nic złego, inni natomiast uznali to za pogwałcenie zasady otwartości, jaka zawsze przyświecała Wikipedii.

Wales zrezygnował z praw administratora, choć pozostaje członkiem rady fundacji. Nie wiadomo, czy posiada jeszcze jakąkolwiek realną władzę. [Jack Loftus/giz, Venture Beat, Neowin]

podobne treści

  • kindof

    Słusznie zrobił, pokazał w ten sposób że w przyszłości byle kto nie będzie mógł go pozwać, zrzucił z siebie odpowiedzialność a jednocześnie pokazał że najważniejszy jest głos społeczności. Tym samym nie potrzebuje realnej władzy, gdyż stworzył system, który sam się rozwija według jego planu.