news

Po co Chicago 175 kilometrów tuneli?

Pod aglomeracją chicagowską w ramach projektu TARP (Tunnel And Reservoir Plan) powstają podziemne tunele i zbiorniki. Docelowo zostaną one wyposażone w pompy i połączone z kanalizacją miejską. Będą służyć do zbierania deszczówki podczas wysokich opadów i zapobiegać dostawaniu się nieczystości do pobliskiego Lake Michigan. Zbiorniki to bardzo śmiały plan ukształtowania na nowo okolicznego układu hydrologicznego.

Aż 175 kilometrów? Z pewnością nie chodzi tylko o deszczówkę… [Sam Biddle/giz, BLDGBLOG]

podobne treści