biznesnews

PKN Orlen uruchamia stację doświadczalną produkcji biopaliw z glonów

Kilka lat temu polski koncern paliwowy Orlen rozpoczął prace badawcze nad glonami, które mogłyby posłużyć do produkcji biopaliw. Stosowna stacja doświadczalna powstała na terenie rafinerii w Płocku i w tym tygodniu przeszła rozruch technologiczny.

W ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy to na terenie rafinerii w Płocku budowana była stacja doświadczalna, w której będzie można testować procesy produkcyjne, na Uniwersytecie Szczecińskim oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim prowadzone były związane z projektem badania. Zmierzały one do wytypowania odpowiednich szczepów alg olejowych i taksonów okrzemek, jakie będą hodowane na stacji doświadczalnej w warunkach zakładu produkcyjnego.

„Według naszej wiedzy, jest to jedyny tego typu projekt w Polsce, który posłuży do oceny, czy możliwa będzie implementacja technologii wytwarzania biopaliw z alg w warunkach pracy rafinerii,” stwierdzili przedstawiciele rafinerii w rozmowie z PAP. Według nich „wyprodukowany doświadczalnie w płockiej rafinerii olej z tych surowców będzie badany pod kątem produkcji estrów, jak również biokomponentów syntetycznych”.

Jak poinformował PKN Orlen, kolejnym etapem badań jest uruchomienie hodowli glonów z wykorzystaniem wód powstających w procesach technologicznych rafinerii oraz gazu bogatego w dwutlenek węgla, pochodzącego z instalacji produkcyjnych. Algi, które rosną szybciej niż rośliny lądowe, mają potencjał, by stać się ważnym źródłem biomasy, służącej np. do wytwarzania biogazu, a także oleju wykorzystywanego do wytwarzania biopaliw. Jednocześnie do wzrostu potrzebują dużych ilości dwutlenku węgla, co może zostać wykorzystane do zmniejszenia jego emisji do atmosfery.

Zdjęcie: Orlen

podobne treści