biznesnews

PGE chce zbudować największą farmę słoneczną w Polsce

Będąca w większości własnością Skarbu Państwa spółka PGE prowadzi obecnie kilka ambitnych projektów. Jednym z nich jest budowa pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Kolejnym projekt budowy największej w kraju farmy solarnej.

O elektrowni atomowej jakoś w ostatnim czasie przycichło, ale za to PGE chwali się planami budowy największej w Polsce farmy słonecznej, która ma powstać na poindustrialnych terenach przekazanych przez grupę Azoty w świętokrzyskiej gminie Osiek. Współpraca pomiędzy PGE a Grupą Azoty ma zaowocować powstaniem instalacji, która będzie w stanie wyprodukować blisko 5 GWh energii elektrycznej rocznie.

„Mamy do czynienia ze skutecznym połączeniem rekultywacji terenów pogórniczych z budową nowoczesnego przedsięwzięcia zwiększającego proekologiczny potencjał energetyczny kraju,” powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego.

Świętokrzyska elektrownia słoneczna będzie zajmowała dziesięć hektarów. Według planów, do końca tego roku zostanie zawarta umowa uszczegółowiająca warunki współpracy, a elektrownia składająca się z około 16 tysięcy paneli fotowoltaicznych ma rozpocząć działalność w połowie roku 2022.

PGE nie wyklucza, że w kolejnych latach dobudują kolejne elektrownie słoneczne na innych pokopalnianych terenach w okolicy, firma rozważa również wyposażenie elektrowni w magazyn energii. Mógłby on być wykorzystywany jako bufor dopasowujący produkcję instalacji do zapotrzebowania Grupy Azoty Siarkopol lub jako zapasowe źródło zasilania.

Ilustracja: PGE

podobne treści